Hiển thị 1–12 của 20 kết quả

Hạt nhựa màu PP

Hạt nhựa màu xanh PP 50149

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu PE

Hạt nhựa màu tím PE

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu PE

Hạt nhựa màu trắng PE

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu PE

Hạt nhựa màu xanh PE

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu PE

Hạt nhựa màu đỏ PE

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu HDPE

Hạt nhựa màu trắng HDPE

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu HDPE

Hạt nhựa màu xanh HDPE

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu ABS

Hạt nhựa màu tím ABS

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu ABS

Hạt nhựa màu xanh ABS

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu ABS

Hạt nhựa màu đỏ ABS

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu PP

Hạt nhựa màu vàng PP

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989

Hạt nhựa màu PP

Hạt nhựa màu trắng PP

Liên hệ: 0945.083.168 - 0922.363.989